LAKTAŠI, 17. novembra – UG „Centar za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši u okviru implementacije projekta „Korak prema zapošljivosti“ održao je informativne sastanke za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Laktaši sa ciljem informisanja zaposlenika o obavezama vezanim uz primjenu ”Protokola o saradnji lokalnih institucija i organizacija s ciljem jačanja socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou uvođenjem modela integrisano vođenje slučaja”.


Tokom informativnih sastanaka 40 je zaposlenika upoznato je sa aktivnostima koje su realizovane u proteklom periodu u okviru projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite“, te aktivnostima koje se realizuju u okviru projekta koji sprovodi Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši na lokalnom nivou.

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta ”Korak prema zapošljivosti”,  koji implementira UG ”Centar za djecu, mlade i porodicu” Laktaši.