LAKTAŠI, 03. novembra – Javna ustanova “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši” obavještava stanovništvo o upisu djece u program predškolskog vaspitanja i
obrazovanja u godini pred polazak u školu. Program pripreme mogu pohađati samo djeca koja će u školskoj 2021/2022.godini biti upisana u prvi razred (rođeni od 01.09.2015. do 31.08.2016.godine) i koji nisu polaznici cjelovitog razvojnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Roditelji ili staratelji djece dužni su da do 30.11.2021.godine prijave dijete za Pripremni program u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši. Prijava djece vrši se na blagajni Centra, ulica Mladena Stojanovića broj 3, Laktaši, na propisanom obrascu, radnim danom u vremenu od 8.00. do 15.00. sati, od 04.11.2021.godine do 30.11.2021.godine.
Program će se izvoditi tri mjeseca, od 01.marta do 31.maja 2022.godine i trajaće
svaki radni dan po tri sata u ukupnom trajanju od 180 minuta.
Program pripreme biće organizovan u svim objektima JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši.
Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, cijena će zavisiti od broja upisane djece i obezbjeđenih sredstava u budžetu Republike Srpske.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 051/532-209.