LAKTAŠI, 22. NOVEMBRA – JAVNA USTANOVA CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE LAKTAŠI OBAVJEŠTAVA STANOVNIŠTVO O UPISU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU.


Program pripreme mogu pohađati samo djeca koja će u školskoj 2024/2025.godini biti upisana u prvi razred (rođeni od 01.09.2017. do 31.08.2018.godine) i koji nisu polaznici cjelovitog razvojnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Roditelji ili staratelji djece dužni su da do 25.11.2023.godine prijave dijete za Pripremni program u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši.

Prijava djece vrši se na blagajni Centra, ulica Mladena Stojanovića broj 3., Laktaši, na propisanom obrascu, radnim danom u vremenu od 9.00. do 13.00. sati.

Program će se izvoditi tri mjeseca, od 1.marta do 31. maja 2024.godine i trajaće svaki radni dan po tri sata u ukupnom trajanju od 180 minuta.

Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 051/532-209.