LAKTAŠI, 14. juna – EKO-BeL d.o.o. i Opština Laktaši, obavještavaju građane i pčelare da će zbog povećane brojnosti komaraca 14.06.2019. sa početkom u 20.15 do 21.00 čas  biti izvršena akcija zaprašivanja komaraca na relaciji od crkve u Laktašima do uključenja na autoput. O terminu akcije zaprašivanja komaraca na području cijele opštine Laktaši građani će biti blagovremeno obaviješteni.

komarci

UPOZORAVAJU SE PČELARI KOJI IMAJU PČELE U BLIZINI NAVEDENE LOKACIJE DA U TERMINU OD 20.15 do 21.00 ČAS PREDUZMU SVE POTREBNE MJERE ZA ZAŠTITU PČELA, A ONE SE SASTOJE U NATKRIVANJU PČELINJIH DRUŠTAVA KARTONOM ILI DRUGIM PRIRUČNIM SREDSTVIMA. U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH USLOVA GRAĐANI ĆE PUTEM SREDSTAVA INFORMISANJA BITI NA VRIJEME OBAVJEŠTENI O NAKNADNOM TERMINU AKCIJE.


Novum
Novum
Novum
Novum