LAKTAŠI, 3. juna  – Grad Laktaši dao je posao nabavke goriva vrijedan 638.644 KM „Nestro Petrolu“ kako bi, po pravosnažnoj presudi, vratili dug iz 1997. godine propaloj firmi Vukašina Vojinovića.


Na tender su pristigle tri ponude i to od „Super Petrola“ iz Banjaluke i „Leburić –komerca“  iz Prnjavora, ali je, kako je pojašnjeno u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nakon e-aukcije ponuda „Nestro Petrola“ bila najniža.

Naime, prije e-aukcije „Nestro“ je imao najskuplju ponudu koja je bez PDV-a iznosila 596.264 KM, odmah potom je slijedila ponuda „Super Petrola“ koja je prije aukcije bila 595.476 KM, a najjeftiniju ponudu je dao „Leburić-komerc“, odnosno 583.800 maraka bez obračunatog PDV-a.

Međutim, na aukciji je „Nestro“ ponudio cijenu od 545.850 KMbez PDV-a, koja je bila najniža i na osnovu koje je upravo njihova ponuda i izabrana.

Kako je nastao dug u gorivu

Podsjetimo, CAPITAL je ranije objavio da su Laktaši bili prinuđeni da hitno nabave oko 300.000 litara dizela kako bi vratili dug iz 1997. godine propaloj firmi Vukašina Vojinovića, dugogodišnjeg predsjednika Lovačkog saveza RS i tadašnjeg visokog funkcionera SDS-a iz Laktaša.

Okružni privredni sud Banjaluka donio je rješenje o izvršenju na osnovu kojeg su Laktaši dužni da ZZ „Milka“  u stečaju vrate gotovo 300.000 litara dizela.

Prema presudi Vrhovnog suda RS, još krajem jula 1997. godine je potpisan protokol između tadašnjih predsjednika Izvršnog odbora opštine Laktaši Nikole Ćejića i predsjednika Vlade RS Gojka Kličkovića kojim je, između ostalog, dogovoreno da će Vlada obezbijediti 200 tona nafte kao pomoć za rekonstrukciju putne mreže u Laktašima i 200 tona nafte po regresnoj cijeni za potrebe sjetve i izgradnju putne mreže.

Neposredno nakon potpisivanja protokola došlo je do dogovora između Ćejića i Vojinovića da Vojinovićeva zadruga obezbijedi gorivo za rekonstrukciju putne mreže u Laktašima, a da se opština Laktaši obaveže da vrati gorivo kada joj Vlada RS isporuči.

Zadruga je nakon toga isporučila gorivo „Niskogradnji Laktaši“ u vlasništvu Ljubomira Ćubića koja je izvršila rekonstrukciju putne mreže, te krajem oktobra 1997. godine ispostavila obračun iz kojeg je vidljivo da je utrošeno 291.900 litara dizela.

Međutim, prema podacima iz ove presude, opština nije isporučila gorivo zadruzi, te je zbog toga Vrhovni sud donio presudu prema kojoj su Laktaši, dvije i po decenije kasnije, dužni da ZZ „Milka“ vrate gorivo.

Na koncu Okružni privredni sud Banjaluka donosi rješenje o izvršenju kojim obavezuje opštinu da hitno vrati navedeni poslijeratni dug u gorivu.

Zbog toga je Grad Laktaši pokrenuo hitnu nabavku 300.000 litara goriva.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da se spor oko goriva vuče još od ratnog perioda, te da su prve dvije presude donesene u korist opštine.

„Zadnjom presudom, Vrhovni sud je presudio u korist ZZ „Milka“ koja je u međuvremenu otišla u stečaj. Mi smo uradili sve što smo mogli da to osporimo, uložili smo apelaciju Ustavnom sudu BiH, ali dvije godine je prošlo od apelacije, a nismo dobili nikakav odgovor“, rekao je Bojić za CAPITAL.

Naveo je da su Laktaši od stečajnog sudije dobili rješenje da je presuda izvršna i da moraju nabaviti gorivo, te da su bili prinuđeni da hitno raspišu nabavku goriva, koje će preko stečajne upravnice biti isporučeno povjeriocima.

„Neke tvrdnje postoje da je to gorivo čak ranije plaćeno preko nekog ministarstva, ali mi nemamo dokaza za to. Direktor ZZ „Milke“ je tada bio Vukašin Vojinović i imao je ugovor o saradnji sa lokalnom zajednicom. I svi načelnici prije mene su to pokušali zaustaviti, ali nismo na kraju uspjeli“,  kazao je Bojić. 

/Capital/