LAKTAŠI, 31. oktobra  – U vremenskom periodu 01.-10.11.2018. godine, od strane policijske stanice Laktaši, biće realizovana preventivna kampanja „Spriječimo vršnjačko nasilje“ na području opštine Laktaši, radi sprječavanja otkrivanja i suzbijanja nasilja među djecom i omladinom.

admin-ajax

Od strane policijskih službenika PS Laktaši, u saradnji sa prosvjetnim radnicima u osnovnim školama na teritoriji opštine Laktaši u vremenskom periodu  01-10.11.2018. godine,  biće organizovana predavanja za kombinovana odjeljenja sedmog, osmog i devetog razreda tzv. „kritične grupe“ učenika, kao i roditelja.

Cilj edukacije jeste da učenici, roditelji i prosvjetni radnici, prepoznaju vršnjačko nasilje i nauče modalitet reagovanja na te oblike, kako da preduprijede potencijalno vršnjačko nasilje i reaguju na konstantno vršnjačko nasilje.

Izvor: Opština Laktaši

Novum
Novum
Novum
Novum