LAKTAŠI, 13. novembra – Opština Laktaši objavila je Poziv za dostavljanje zahtjeva za kalcifikaciju zemljišta. Prema programu korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2019. godinu planirana su i obezbjeđena sredstva za kalcifikaciju zemljišta.
Prava na pomenuta sredstva imaju fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci i koja imaju zemljište i prebivalište na području opštine Laktaši, a koja u tekućoj godini izvrše kalcifikaciju zemljišta na površini od 0,5-1 ha.

Inače, kalcifikacija je agrotehnička mera kojom se popravlja pH nivo zemljišta. Da bi ona bila što uspješnije sprovedena, bitno je vrijeme i način primjene ove mjere.
Kalcifikacija zemljišta - © Foto: Ivana Trifković

 

U jesen – najpovoljniji period je nakon vađenja šećerne repe i žetve suncokreta, soje, kukuruza.

 

Zemljište - © Foto: Agromedia

 

Podsticajna sredstva za kalcifikaciju odobravaju se u visini do 1.000,00 KM/ha po jednom registrovanom gazdinstvu. Visina podsticaja za kalcifikaciju utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Programom korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe opštine Laktaši.

Potrebna dokumentacija:

  1. Dokaz o izvršenoj analizi zemljišta sa preporukama za kalcifikaciju (u i 2019. godini) od strane ovlaštene institucije za ispitivanje zemljišta,
  2. Račun kao dokaz o investiranim sredstvima, za nabavku krečnog materijala iz 2019. godine,
  3. Kopija lične karte,
  4. Kopija posjedovnog lista za zemljište na kojem je izvršena kalcifikacija,
  5. Potvrda iz APIF-a kojom se potvrđuje da je gazdinstvo prijavljeno do 15.05.2019. godine i
  6. Kopija tekućeg računa.

Zemljište - © Foto: Agromedia

Način promene materijala za kalcifikaciju

Materijal koji se koristi za kalcifikaciju treba ravnomjerno rasuti po cijeloj površini njive, po tihom vremenu bez vjetra, a nakon toga zaorati i dobro izmješati sa zemljom. Količina krečnog materijala koja će biti unesena u zemljište zavisi od pH nivoa zemljišta, zatim procentulanog sadržaja kalcijuma u krečnom materijalu koji se koristimehaničkih osobina zemljišta i prisustva organske materije u istom. Svi navedeni parametri određuju se analizom zemljišta.
Kalcifikacija zemljišta - © Foto: Ivana Trifković

Obrazac zahtjeva zainteresovani mogu dobiti u kancelariji Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti (Odsjeka za privredu i poljoprivredu) opštine Laktaši (39 i 39A), kontakt telefoni: 051/334-241 i 051/334-256.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se direktno u prijemnu kancelariju Opštine (kancelarija broj 9) zaključno sa 26.11.2019. godine.

Nepotpune prijave i one koje ne zadovoljavaju gore pomenute uslove neće se razmatrati.

Sredstva će biti isplaćena na tekući račun poljoprivrednih proizvođača ili preduzeća koja distribuiraju krečni materijal poslije sačinjenog zapisnika Odsjeka za privredu i poljoprivredu opštine Laktaši sa terena o izvršenoj kalcifikaciji.