LAKTAŠI, 31. oktobra – Obavještavaju se porodice sa troje i više djece sa područja Grada Laktaši da mogu podnijeti zahtjev za Ponosnu karticu Republike Srpske.


Porodice koje su ranije koristile ponosnu karticu, ne moraju podnositi zahtjev za novu karticu, već istu mogu preuzeti u zgradi Gradske uprave –  kancelarija 38.

Pravo prijave imaju porodice ili roditelji sa troje i više djece od kojih je najmanje jedno maloljetno.

Zahtjev se podnosi na odgovarajućem obrascu.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

  • dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
  • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva,
  • uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji grada Laktaši.

Zahtjev sa dokumentacijom može se predati lično u prijemnoj kancelariji, šalter broj 1 Gradske uprave Grada Laktaši ili poštom na adresu: Karađorđeva 56, 78250 Laktaši, sa naznakom „Ponosna kartica Republike Srpske“.

Rok za podnošenje prijava je do 10.11.2022. godine.  Porodice, koje ispune uslov za korištenje kartice, u periodu važenja iste, zahtjev mogu podnijeti po ispunjenju uslova.

Ponosna kartica 2022-2024. godine važi i u Republici Srbiji, a takođe kartice iz Srbije važe u našim gradovima i opštinama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za društvene djelatnosti na broj telefona: 051/334-239 (Nikolina Milinković).