LAKTAŠI, 16. oktobra – KP “Komunalac” Laktaši, u cilju uticaja na svijesti građana, nastavilo je sa akcijom postavljanja zelenih ostrva, gdje se praktikuje razdvajanje komunalnog otpada prilikom odlaganja u kontejnere. Razdvajanjem komunalnog otpada ujedno se i smanjuju količine otpada za deponovanje, što u finalu rezultira sa višestrukom korišću.

22489870_520605978291675_4197055200500049628_n

Foto: Fb Opština Laktaši
Pored odlaganja komunalnog otpada u posudama raspoređenim na području opštine, građani od sada imaju mogućnost da pojedine vrste korisnog otpada koje stvaraju u svojim domaćinstvima bez naknade odlažu na tri zelena ostrva – dva u centru Laktaša i jednom u centru Slatine. U ukupno dvanaest kontejnera, smještenih na javnim površinama odvojeno se skuplja korisni otpad.

22448223_520605968291676_6629525840669179905_n

Foto: Fb Opština Laktaši
„Zelena ostrva predstavljaju prihvatne platoe koji služe za selekciju otpada. Primjenom tipskih kontejnera, koji su različitih boja zbog lakšeg razlikovanja, vrši se odlaganje papira, stakla, PET ambalaže, a na nekim lokacija može se naći i kontejner za odlaganje metala (konzerve), čime se uvodi primarna reciklaža“, izjavio je direktor komunalnog preduzeća, Milan Petković.
Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati, te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su čitavog Sistema upravljanja otpadom.

 

(Opština Laktaši)