LAKTAŠI, 28. februara – Na sjednici SO Laktaši, održanoj 27.2.2019. godine, razmatrane su 24 tačke dnevnog reda, a izdvojila se informacija o Akcionom planu zapošljavanja opštine Laktaši za period 2019-2020 godine.

Skupstina

Nadležni kažu da, u okviru svojih mogućnosti utiču na smanjenje nezaposlenosti u opštini, a jedna od ključnih prepreka je nedovoljan budžet.

I pored toga, izdvajaju se program stipendiranja studenata, podsticanje školovanja onih profila koji su trenutno najpotrebniji našem tržištu, odnosno mašinske i elektro struke. Tu je i subvencionisanje kamate za „start up“ projekte, za one koji pokreću vlastiti biznis i samozapošljavanje.

 

radnik

Prilikom izrade Akcionog plana zapošljavanja posebna pažnja je posvećena usklađivanju sa prioritetnim ciljevima i oblastima iz Strategije razvoja opštine Laktaši za period 2014-2024 godine. Strategijom je planirano  da se utiče na četiri oblasti od kojih je jedna „Razvoj ljudskih resursa i društvenih sadržaja za potrebe dinamičnog privrednog i društvenog razvoja. Plan je rađen na uzorku od 1000 anketiranih učesnika, 600 anketiranih je bilo zaposleno.

Statistički podaci kažu da se trenutno na Birou Laktaši se nalazi oko 1900 nezaposlenih, a primjećuje se blagi trend zapošljavanja. Zanimljivo je da je čak 9000 lica zaposleno u sektoru privrede i nisu vezani za budžet opštine Laktaši. Međutim, na našem tržištu rada najpotrebnija su ona zanimanja koja su povezana sa mašinskom i elektro industrijom.

 

Izvor: Opština Laktaši