LAKTAŠI, 11. aprila – Komunalno preduzeće “Komunalac” obavještava sve građane sa područja opštine Laktaši da u skladu sa proljećnim sređivanjem domova i dvorišta,   vrši besplatan odvoz kabastog komunalnog otpada u aprilu mjesecu.

komunalac
Prijavljivanje odvoza kabastog otpada i sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 051/530-195, ili u prostorijama komunalnog preduzeća Komunalac, na adresi: Ulica Mire Cikote broj 4 Laktaši.