LAKTAŠI, 20. jula – Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske već tradicionalno organizuje boravak djece iz osjetljivih kategorija na crnogorskom primorju. Djeca borave u uslužnom objektu, Omladinski hotel ,,Užice“ u Bečićima.

Becici-2

Uglavnom se radi o djeci iz višečlanih porodica, djeci  iz strukturalno i funkcionalno poremećenih porodica, djeci iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i korisnika prava dodatka na djecu,
djeci boraca i ratnih vojnih invalida, djeci  kod kojih je izvršeno razvrstavanje u smislu Pravilnika o razvrstavanju lica sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju i djeci bez roditeljskog staranja.

 

Becici-5
Ove godine u projektu učestvuje 54 djece sa opštine Laktaši u periodu od 20.07.2018. do 29.07.2018. godine , a projekat se realizuje posredstvom JU Centar za socijalni rad Laktaši.

Laktaški mališani krenuli su put Crne Gore,  jutros u 6.00 časova.

Djeci su ovim projektom obezbijeđeni smještaj i hrana na moru dok JU Centar za socijalni rad finansijski pomaže pripremu za more i pruža logističku podršku Fondu dječije zaštite.

Iz JU “Centar  za socijalni rad” Laktaši navode da su i ove godine naišli na razumjevanje opštine Laktaši i pojedinih firmi iz lokalne zajednice i prikupili određene donacije. Prikupljena sredstava su utrošena za kupovinu: papuča za djecu, garderobe, peškira, osnovne higijene, krema za sunčanje i lijekova.