LAKTAŠI, 24. jula –  Novim Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata omogućena je legalizacija svih objekata izgrađenih ili započetih do 18. jula ove godine.

legalizacija1

Za razliku od ranijeg zakona, sada se plaća puna cijena za sve potrebne dozvole, s tim da su predviđene povlastice za socijalno osjetljive kategorije stanovništva.

Novim Zakonom lokalnim zajednicama, ostavljena mogućnost da u roku od dva mjeseca lokalne skupštine donesu odluke o subvenciji troškova legalizacije za socijalno ranjive kategorije.

Prema Zakonu, lokalne zajednice mogu donijeti odluke o subvencijama troškova za individualne objekte manje od 400 kvadratnih metara, koje su sagradila lica u stanju socijalne potrebe, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi prve i druge kategorije /ako je investitor član njihovog domaćinstva/ i od treće do desete kategorije, civilna lica sa invaliditetom, borci, izbjeglice i raseljena lica ili povratnici, te žene žrtve rata.

Ovim Zakonom, zadržana je i mogućnost privremenog zadržavanja objekta u slučajevima neriješenih imovinsko – pravnih odnosa.

Međutim, nisu propisane samo stimulativne nego i destimulativne mjere.Investitori bespravnih objekata mogu biti prinuđeni da plaćaju dodatne troškove ukoliko u prvih šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu ne podnesu zahtjev za legalizaciju. A to znači da će investitori platiti mnogo više novca za dozvole ako zahtjev za legalizaciju ne podnosu u idućih šest mjeseci.

Po Zakonu, troškovi će biti uvećani za dodatnih 20 odsto od redovne sume, odnosno dva odsto od investicione vrijednosti objekta ukoliko se on nalazi van zona gradskog građevinskog zemljišta.

Investitori koji imaju aktivan zahtjev po starom zakonu nemaju obavezu podnošenja novog zahtjeva, a ukoliko se pokaže da je novi Zakon po njih povoljniji predmet će se rješavati prema odredbama tog zakona.