LAKTAŠI, 26. septembra – Opština Laktaši je iz namjenskih sredstava izdvojila određen dio za regulaciju i čišćenje Mahovljanske rijeke, u dužini od 500 metara, uzvodno od Jojića mosta.

Korito Mahovljani2

Ovom regulacijom, korito rijeke je dobilo potrebnu dubinu, te je tako obezbijeđen kvalitetan protok vode.

Korito Mahovljani1
Opština Laktaši planira i nastavak čišćenja korita u narednom periodu za šta su, takođe, obezbijeđena namjenska sredstva.

Korito Mahovljani

 

/Opština Laktaši/