LAKTAŠI.25.aprila- Eksterno vrednovanje učeničkih postignuća na kraju osnovnog vaspitanja i obrazovanja, po
završetku devetog razreda, propisano je članom 156. stav 6 Zakona o osnovnom
obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08, 71/09, 104/11
i 33/14).

Сродна слика

Ovo vrednovanje sprovodi Republički pedagoški zavod u svim osnovnim
školama u Republici Srpskoj. Ove godine se eksterno vrednovanje sprovodi
eksperimentalno. Cilj Eksternog vrednovanja je: utvrditi nivo znanja, umijeća i
vještina iz predmeta Srpski jezik i Matematika kojima su učenici ovladali tokom
osnovne škole; utvrditi procedure eksternog vrednovanja učeničkih postignuća nizom
zadataka objektivnog tipa; provjeriti prihvaćenost eksternog vrednovanja učeničkih
postignuća od strane škola (nastavnika i učenika) i ukupne javnosti.

Eksterno vrednovanje vrši se dva dana, 25. i 26. aprila 2017. godine. Prvog dana biće testiranje iz
predmeta Srpski jezik, a drugog dana iz predmeta Matematika. Vrednovanje počinje u
10.00 časova i traje do 11.30 časova. Svi učenici rješavaju zadatke u jednoj prostoriji
(fiskulturnoj sali) ili u dodatnim učioničkim prostorima u skladu sa Uputstvom RPZ-
a iz Banjaluke i regionalne komisije. U jednoj klupi sjedi po jedan učenik. Redni broj
klupe odgovaraće rednom broju učenika sa zbirnog spiska, koji će vam biti dostupan na
sajtu škole, oglasnoj tabli i vratima škole pet dana prije početka Eksternog
vrednovanja.
Školska komisija će objaviti na oglasnoj tabli škole privremene rezultate testiranja
istog dana kada je vrednovanje vršeno. Učenik ima pravo da izvrši uvid u način
bodovanja. Ukoliko smatra da postoje greške u bodovanju njegovih zadataka, učenik,
odnosno roditelj, ima pravo da uloži prigovor na rezultate, isključivo u pisanoj formi
najkasnije do 18 časova narednog dana. Pisani prigovor učenik podnosi Školskoj
komisiji. Ako staratelj/roditelj učenika nije zadovoljan, ima pravo prigovora
Regionalnoj komisiji, do srijede, 03,05,2017,godine do 1600 časova. Prigovor
regionalnoj komisiji u pisanoj formi takođe, se predaje školskoj komisiji. Stav
Regionalne komisije je konačan i dostavlja se najkasnije do 10.maja 2017. Godine.
Konačni rezultati Eksternog vrednovanja objavljuju se na oglasnoj tabli škole.
Napominjemo da u školi svakodnevno predmetni nastavnici sa učenicima na časovima
srpskog jezika i matematike rade zadatke koji će biti na testiranju. (Zbirke zadataka za
srpski jezik i matematiku nalaze se na sajtu Republičkog pedagoškog zavoda
http://www.rpz-rs.org/pisma/Zbirka_zadataka_EVUP_15-16_-_Matematika.pdf
http://www.rpzrs.org/pisma/Zbirka_zadataka_EVUP_15-16_-_Srpski_jezik.pdf )