SARAJEVO – Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizode.

Kako je precizirano izmjenama, pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine.

“Obaveza se odnosi na pšenično brašno i sve vrste hljeba od pšeničnog brašna, mlijeko i tekući jogurt 2,8 odsto mliječne masti, svježa jaja, śećer kristal bijeli, so za Ijudsku ishranu, rižu, tjesteninu, margarin i biljna mast, sve vrste svježeg mesa i ribe, mesne i riblje konzerve, jestivo suncokretovo ulje, formule za dojenčad i formule nakon dojenja, pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle, deterdžent za veš u prahu, deterdžent za suđe tečni i sapun”, navedeno je u saopštenju Vade FBiH.

Kako se dodaje, razlog za izmjenu Odluke je optimizacija propisane mjere neposredne kontrole cijena radi postizanja neophodnog balansa između zaštite životnog standarda građana – kupaca i ekonomski održivog poslovanja proizvođača i trgovaca.

“Pri tome je naglasak na ekonomski održivom poslovanju malih trgovaca koji su konkurencijski inferiorniji u odnosu na velike”, navedeno je u saopštenju.

Kako je obrazloženo, 31. decembar 2020. godine je određen kao datum koji je prethodio trećem talasu pandemije i pogoršanju epidemiloške situacije u FBiH, od kada je i zabilježen i značajniji rast cijena.

“Ranije propisana lista osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda reducirana je na ukupno 17 stavki, s tim da i dalje dovoljno široko obuhvaća pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode koji su najbitniji za zaštitu životnog standarda i ekonomskih interesa građana u FBiH”, pojasnili su u saopštenju.

Kako se navodi izmjenom Odluke se onemogućava ekonomski i društveno neodgovorno, odnosno  spekulativno postupanje trgovaca u 2021. godini.

“Trgovci pad prometa neće moći kompenzirati podizanjem procentualnog iznosa visine marži u odnosu na 31.12.2020. godine. To znači, u slučaju da su trgovci primjenjivali navedenu praksu, sada će biti obavezni smanjiti cijene proizvoda s liste za nedozvoljeni uvećani procentualni iznos marži u odnosu na 31.12.2020. godine”, dodaje se u saopštenju.

U obrazloženju je naglašeno da sektor trgovine zapošljava više od 95.000 radnika i kad tome dodamo i domaću proizvodnju povezanu s proizvodima sa liste, kao i članove njihovih porodica, to u konačnici broji više od  pola miliona građana, čiju egzistenciju i životni standard takođe treba zaštititi.

Takođe, Vlada FBiH se, na današnjoj sjednici u Mostaru, upoznala sa informacijom o realizovanim aktivnostima, planiranim mjerama i određenim makroekonomskim indikatorima. “Kada su u pitanju prihodi od direktnih poreza, oni su u prva tri mjeseca 2021. godine bili za oko 43 miliona KM, odnosno 3,4 odsto veći nego za prva tri mjeseca prošle godine. Ovaj podatak je posebno važan kada se ima na umu da su prva tri mjeseca prošle godine bila rekordna za prihode od direktnih poreza. Što se tiče prihoda od indirektnih poreza, u odnosu na prethodni period, zabilježen je blagi oporavak”, navdeno je u saopštenju.

Nadalje, kako se dodaje u saopštenju, početkom maja prošle godine, Federacija BiH je imala najmanji broj zaposlenih od izbijanja pandemije, odnosno 507.617. U odnosu na taj period, pa do 31.3.2021. godine, oko 12.000 ljudi se vratilo na posao i broj zaposlenih je na taj dan iznosio 519.401. Samo je u martu broj zaposlenih se povećao za 1.422.   “Ovo, između ostalog, znači i da su mjere iz Programa ekonomske stabilizacije i oporavka, koje uključuju Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede, u kombinaciji s relaksiranjem mjera ograničenja privrednih djelatnosti, donijele očekivane rezultate. Kako bi nastavila podržavati privredu i zaposlenost, Vlada FBiH će u narednom periodu donijeti niz drugih mjera”, dodaje se u saopštenju.

Prije svega, kako se dodaje u saopštenju, uskoro će biti usvojene izmjene i dopune kreditno-garantnih programa na osnovu kojih funkcioniše Garantni fond, kako bi dodatno bilo olakšano kreditiranje privrednika od strane komercijalnih banaka.

Pored toga, Vlada planira izdvojiti i sredstva za sufinansiranje troškova kamate u iznosu od 15 miliona KM za sve korisnike Garantnog fonda. S ciljem dodatnog poticanja zapošljavanje, preko Zavoda za zapošljavanje će kroz programe plasirati dodatnih 50 miliona KM.

Na jednoj od narednih sjednica Vlade, kako se navodi u saopštenju, biće donesena i odluka o dodatnoj finansijskoj pomoći zdravstvenim institucijama u iznosu od 60 miliona KM.

“Konačno, u pripremi je novi paket pomoći privredi, u vidu nove uredbe, kao i transfer od 230 miliona KM nižim nivoima vlasti, a očekuje se da će dio tih sredstava biti iskorišten kako bi se i sa tih nivoa pružila podrška određenim sektorima privrede”, navedeno j u saopštenju.   Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s problematikom snabdijevanja FBiH prirodnim gasom. Vlada je zadužila uprave i nadzorne odbore Energoinvesta d.d. Sarajevo i BH Gasa d.o.o. Sarajevo da striktno poštuju odredbe Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, posebno čl. 4,10,11,12. i 59. “Zaduženi su i da zajedno proanaliziraju sadašnje stanje i sačine sporazum odnosno dogovor kako će se operativno raditi u narednom periodu poštujući sve elemente sadržane u Uredbi, tj. društvo Energoinvest d.d. Sarajevo kao snabdjevača  plina i potpisnika Ugovora o uvozu prirodnog gasa sa  Gazprom Export LLC, a BH Gasa kao Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za realizaciju ove tačke je tri dana”, dodaje se u saopštenju. Nadzorni odbor BH Gasa je zadužen da hitno poduzme aktivnosti i zajedno sa Upravom BH Gasa izvrše povrat avansno uplaćenih sredstava mađarskom i srbijanskom transporteru u iznosu od  oko 1.600.000 dolara.

Vlada FBiH danas je usvojila tekst odgovora povodom obraćanja Energoinvesta d.d. Sarajevo aktom od 31.3.2021. godine. “Uredbom o organizaciji i regulaciji gasne privrede za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, kaže se u odgovoru Vlade, propisana su prava i dužnosti učesnika u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti operatora sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas i otvaranje tržišta prirodnog gasa”, navodi se u saopštenju. Uredbom su, obzirom da se radi o djelatnosti koja je od javnog interesa za FBiH, razgraničena djelatnosti učesnika u sektoru gasa, tako da je članom 10. određeno privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo za operatora transportnog sistema gasa u FBiH čija je nadležnost da garantuje pouzdanu i kvalitetnu dopremu gasa od ulaza u gasni transportni sistem na području FBiH do primopredajnih mjerno-regulacionih stanica operatora distrubutivnih sistema i krajnjih kupaca. Nadalje, članom 59. je propisano da su u prelaznom periodu do ispunjenja uslova iz člana 30. za obavljanje poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH određeni privredno Energoinvest i BH Gas, nesporno je da su ova privredna društva spomenuta u kontekstu obavljanja svih poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH, s tim da je snabdjevač gasa Energoinvest kao zatečeni snabdjevač koji je i potpisnik Ugovora s Gaspromom iz 1998. godine, dok je BH Gas operator transportnog sistema gasa u FBiH. U prilog ovome je i član 4. Uredbe, kojom su kod regulisanja značenja pojedinih pojmova kod snabdijevanje gasom propisano da je to nabavka, prodaja i preprodaja prirodnog gasa, uključujući i LNG, dok je transport gasa prenos gasa kroz visokotlačni transportni sistem od ulaza u transportni sistem do primopredajnih mjernoregulacionih stanica s ciljem isporuke gasa kupcima, isključujući snabdijevanje gasom, a uključujući prijenos gasa od ulaza u transportni sistem do sistema skladišta gasa te tranzit gasa, čime se transporteru gasa isključuje moguće snabdijevanje gasom., precizirano je u odgovoru Vlade FBiH.

Nezavisne