BANjALUKA – Mentori, zaposleni u preduzećima u kojima srednjoškolci obavljaju praksu, ne smiju biti osuđivani za krivična djela protiv života i tijela, polnog integriteta te seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Da oni koji rade sa djecom ne smiju imati mrlje u biografiji propisano je izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obrazovanja učenika kod poslodavca, koji je objavljen na sajtu Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Kako su istakli u ovom ministarstvu, način institucionalnog partnerstva i saradnje sa Privrednom komorom, s ciljem sprovođenja dualnog sistema obrazovanja, definisani su stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pa su tako, između ostalog, propisani i oblici, postupci, uslovi, period trajanja i bezbjednost učenika za vrijeme izvođenja dualnog sistema obrazovanja i praktične nastave, koji se regulišu ugovorom.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Jasmina Boloban istakla je da obuku za mentora sprovodi Privredna komora po programima koje propisuje Republički pedagoški zavod.

– Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, shodno Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju – kazala je Bolobanova. Dodala je da je, imajući to u vidu, jasno da sva lica koja učestvuju u realizaciji nastave, uključujući i praktičnu nastavu kod poslodavca, moraju da ispunjavaju iste uslove.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić istakao je za “Glas Srpske” da u Srpskoj ima oko 30 obučenih mentora, koji su pod posebnim nadzorom nadređenih, jer svi oni koji rade sa djecom treba da budu bez mrlje u prošlosti.

– Kako se projekat dualno obrazovanja bude odvijao, tako će se i broj mentora povećavati, naravno, onih kvalitetnih. Međutim, akcenat je na tome da mentori, koji će raditi sa djecom u preduzećima, budu “čisti” – kazao je Trivić.

Član školskog odbora Tehnološke škole u Banjaluci u ime roditelja Njegoš Močević istakao je da je uvrštavanje ove tačke u Pravilnik o načinu obrazovanja učenika kod poslodavca za svaku pohvalu. Roditelji đaka ove škole, kaže Močević, najbolje znaju šta je strepnja i strah zbog neodličnog ponašanja prosvjetnog radnika.

– S obzirom na to da ima svakakvih ljudi, ova odluka nadležnih je bila neophodna. Svi su čuli za nemilo dešavanje u Srbiji, gdje je mentor napastvovao svoje učenike. To se može svakom i svuda desiti ne bude li se na vrijeme povelo računa. Smatram da sve koji imaju bilo kakav dodir sa djecom treba podvrgnuti posebnoj kontroli i testu – kazao je Močević.

Priručnik

Prema riječima Saše Trivića, predviđeno je da mentori sa učenicima rade u većim preduzećima, gdje na praksi može biti dosta đaka, a obuku o tome kako bi trebalo da se ponašaju u prisustvu đaka, kaže, svakako bi trebalo da prođu i poslodavci manjih firmi, zbog čega je u pripremi i priručnik.

On je dodao da do sada nije bilo incidentnih situacija prilikom obavljanja praktične nastave kod poslodavca.

Glas Srpske