Под кожу сам зашио шаку дивљих јагода
И две хармонике
У којима се крв равнице меша
Са мало носталгије и мало штауб шећера
Као и моја љубав

Дисањем сам везао облаке за сваку грану наде
И једну жељу ону најмању
Да никад нико не изгуби неког
Као тебе ја
Као мене ти

Под кожу сам зашио шаку дивљих јагода
И обећао срце оној

Са мало земље и мало неба
У костима

Што никад није волела јагоде
Убране крај пута
Нежности

Миле Лисица 04.01.2021