LAKTAŠI, 15. oktobra – Ideja da se 15. oktobar posveti svim ženama na selu, kao i njihovim pitanjima i interesima pokrenuta je na konferenciji UN-a posvećenoj ženama održanoj u Pekingu 1995. godine.


Međunarodni dan žena na selu obilježava se s ciljem dugoročnog osnaživanja pozicije žena iz ruralnih područja i ohrabrivanja da aktivno učestvuju u društvu kako bi ostvarile značajniju ulogu u svojim zajednicama kroz različite aktivnosti.

Tim povodom Gradonačelnik Miroslav Bojić izrazio je zahvalnost svim ženama koje žive u ruralnim djelovima lokalne zajednice.

”Žene na selu imaju važnu ulogu u ekonomskom opstanku svoje porodice, doprinose blagostanju porodice i razvoju domaćinstva, te predstavljaju važan resurs za razvoj sela. Neophodno je obezbjediti bolji položaj žena u ruralnim sredinama. Posebnu pažnju usmjeriti na njihovo obrazovanje, prekvalifikaciju, zapošljavanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i probleme nasilja u porodici”, poručio je Bojić. 

Međunarodni dan žena na selu prvi put je osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji 62/136 od 18. decembra 2007. godine. Ova rezolucija priznaje ”kritičnu ulogu i doprinos ruralnih žena, uključujući autohtonu kulturu za promociju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, bezbjednost hrane i smanjenje siromaštva.”