LAKTAŠI.11.februara- U opštinskoj upravi u Laktašima ove godine neće biti zapošljavanja, izuzev inspektora za vodoprivredu koji je neophodan u ovoj lokalnoj zajednici.

Foto: Aleksandra Mrdak / RAS SrbijaSednica Skupštine opštine Laktaši

U opštini Laktaši zaposleno je 109 radnika računajući i deset volontera, što je u skladu sa zakonom. Efikasnijom raspodelom obaveza, kaže načelnik Ranko Karapetrović, moguće je kvalitetno odraditi sve poslove u lokalnoj administraciji.

– Nama zakon nije prepreka za zapošljavanje, ali moramo voditi računa o budžetu. Naše opredelenje je odgovornost za javne finansije. Nećemo zapošljavati nove radnike, ali nećemo ni otpuštati stare. Tražićemo prostor za uštede – kaže Karapetrović.

On napominje da su prošle godine u Opštini penzionisana dva, a ove godine uslove za penziju steći će još jedan službenik. Mere štednje za koje se opredelila opština, odnose se na javna preduzeća i ustanove lokalnog značaja.

– Analiziramo strukturu svih naših troškova, njihovu opravdanost i efekte. Svi budžetski korisnici, ali i preduzeća kojima upravlja opština, moraju preispitati svoju potrošnju i pronaći najbolja rešenja – kategoričan je Krapetrović, koji naglašava problem smanjenja prihoda. Zbog toga je u padu godišnji budžet, koji je za 2017. godinu planiran u iznosu od 15.000.000 KM, što je za 700.000 KM manje nego prethodne godine.

– Za nas je problem pad prihoda, posebno po osnovu PDV-a. Način raspodele na državnom nivou nije stimulativan. Nivo naplate koji je ovde značajan, nama ne daje dodatne privilegije – smatra načelnik. Karapetrović kaže da će umanjenje u budžetu biti ravnomerno raspoređeno na gotovo svim stavkama, izuzev za socijalne kategorije, gde će smanjenja biti minimalna.

– Doći će i do smanjenja naknada, bez obzira što su plate ove godine već smanjene po osnovu izdvajanja za minuli rad. Prinuđeni smo na takve korake – rekao je on.

Doprinos štednji dao je i Boris Spasojević, predsednik SO Laktaši opredelenjem za volonterski status. Ovaj funkcioner smatra da građani poslednji trebaju osetiti manjak novca u budžetu.

Politička promocija

U opozicionim partijama kažu da je priča o štednji politička promocija, a ne realno stanje.

– Ne vidim tu mere naročitih ušteda. Za plate se daje 5,5 miliona KM godišnje, Centar za socijalni rad troši 2,5 miliona KM, nema ušteda na rasveti i struji. Nakon rata u Laktašima je potrošeno milijardu maraka a nema jasno vidljivih projekata osim sportske dvorane koja je godišnje na gubitku milion maraka – rekao je “EuroBlicu” Vukašin Vojinović, odbornik NDP-a u SO Laktaši.

/Blic.rs/