Virus korona pomeo je pompezna slavlja i svadbe, a može se reći i sklapanje brakova jer je u 2020. godini sklopljeno 1.654 manje brakova nego prethodne godine.

Uposljednjih deset godina broj sklopljenih brakova varira od pet do šest hiljada, ali je taj broj u 2020. godini iznosio 4.168 sklopljenih brakova prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Sa druge strane broj razvoda nije se drastično mijenjao u poređenju sa prethodnim godinama. U prošloj godini zabilježeno je 948 razvedenih brakova.

Prosječno trajanje braka prije razvoda bilo je 13,5 godina

Od ukupnog broja razvedenih brakova, od prve do pete godina braka razvelo se 21,2 posto parova, 21,1 posto parova se razvelo između pet do devet godina trajanja braka. U toku prve godine braka razvelo se 2,4 posto parova, a ukupan procenat brakova razvedenih nakon 25 i više godina bio je 17,3 posto.

Mladoženje sve starije

Prosječna starost mladoženje bila je 32,5 godina, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 0,3. Nevjeste su nešto mlađe, pri sklapanju braka u prošloj godine u prosjeku su imale 29,2 godina.

Nevjeste u Republici Srpskoj ranije sklapaju brak od mladoženja. U starosti 15-19 godina, brak je sklopilo 216 nevjesta, dok je u istoj starosnoj grupi brak sklopilo 26 mladoženja, piše ATV.