LAKTAŠI, 23. marta – Mjesečno u Bosnu i Hercegovinu uđe više od 30.000 ilegalnih migranata! Ovaj alarmantni podatak potvrdio je Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima.

migranti-policija-Velika-Kladusa-foto-S-PASALIC

U isto vrijeme, dok se kriza povećava, institucije BiH ne čine mnogo te se samo na sjednicama Savjeta ministara konstatuju brojke.

– Trenutno, od 100 do 110 migranata dnevno uđe u BiH. Imali smo sjednicu Operativnog štaba za migracije pa smo raspravljali o zaštiti granice. Granična policija sastavila je plan koji će biti dostavljen Savjetu ministara. U njemu su brojke o tome koliko bi službenika trebalo zaposliti da nadgledamo sve udarne tačke – naveo je Ujić.

Međutim, to je samo broj migranata koju službe uprate, dok je stvarni broj vjerovatno veći, a najveći talas još nije ni počeo kada bi u BiH moglo ulaziti i do 30.000 migranata.

Kako je ranije objavljeno, Granična policija bila je zadužena da izvrši analizu i utvrdi na kojim je dijelovima granice bilo najviše ilegalnih ulazaka te koliko bi službenika trebalo uposliti da bi se granica sačuvala.

 

Prema njihovim procjenama, da bi se granica i kritične tačke pokrile 24 sata dnevno, potrebno je više od 1.000 službenika. Ali, problem je što Graničnoj policiji nedostaje kadra da radi i u normalnim uslovima.

 

– Graničnoj policiji BiH za obavljanje osnovnih poslova i zadaća, bez vanrednih okolnosti i složenog stanja na granici koje je evidentno od početka 2017. godine, nedostaju 442 policijska službenika. Prema procjeni Granične policije BiH, da bi se pokrila identifikovana mjesta prelaska granice na istoku BiH, potrebno je dodatnih 510 službenika, a u slučaju pokrivanja i svih potencijalnih mjesta prelaska bilo bi potrebno mnogo više službenika – rečeno je iz ove službe.

Kritične tačke

To znači da bi za pokrivanje samo kritičnih tačaka na granici dugoj oko 600 kilometara trebalo uposliti ukupno 952 službenika. U slučaju da se treba osigurati granica cijelom dužinom, potrebno je pet puta više službenika.

Granična policija: Ne možemo sami

Iz Granične policije ističu da sami ne mogu zastaviti talas migranata niti riješiti složeno stanje na granici.

– Granična policija neće moći samostalno i s postojećim materijalno-tehničkim kapacitetima i brojem službenika riješiti složeno stanje na granici bez znatne podrške državnih i entitetskih organa, posebno policijskih, kao i međunarodnih organizacija, što se posebno odnosi na finansijsku podršku za nabavku sofisticirane specijalističke opreme za nadzor granice – rečeno nam je.

Totalna blokada ulaska

– Ako granica prema EU ostane hermetički ili potpuno zatvorena, onda ćemo i mi ići na totalnu blokadu ulaska. Dosta je građana, posebno iz Irana koji turistički ulaze u Srbiju, a u BiH ulaze kao migranti i taže azil – rekao je juče Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, piše Avaz.