LAKTAŠI, 13. jula -Sporazumom o saradnji na sprovođenju pod-projekta „BiH4 (2015)“ Državnog projekta stambenog zbrinjavanja koji je zaključen između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Opštine Laktaši, omogućiće se trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih porodica kroz povratak i reintegraciju ili lokalnu integraciju na teritoriji Opštine.

dom izbjeglice

Implementacija pod-projekta „BiH4 (2015)“- Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u opštini se odnosi na: izgradnju, sanaciju i/ili rekonstrukciju 10 tipskih individualnih stambenih objekata u vlasništvu krajnjih korisnika po sistemu „ključ u ruke“. I to na području: Trna (4 stambena objekta), Mahovljana, Laktaša, Velikog Blaška, Aleksandrovca i Maglajana po jedan stambeni objekat.

kuce
Projekat finasira Razvojna banka Vijeća Evrope sa Ministarstvima za izbjegla i raseljena lica.

Opština Laktaši pruža podršku implementaciji pod-projekta DPSZ na svojoj teritoriji tako što snosi troškove izdavanja svih neophodnih saglasnosti i dozvola iz svoje nadležnosti, obezbjeđuje priključke na komunalije (struja, voda, kanalizacija i dr.), obezjeđuje pristupne puteve objektima, vrši upis objekata koji su izgrađeni, sanirani i rekonstruisani u katastarski plan opštine, ukoliko to nije urađeno.

Juče su izvođači radova izvedeni na lokacije, a rok za izgradnju, rekonstrukciju ili sanaciju objekata je 120 dana.

 

Izvor: Opština Laktaši