LAKTAŠI, 19. novembra – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, 21. novembar, republički je praznik i neradni dan, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS.

U dane praznika Republike, ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Zakonom o praznicima RS propisano je da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, u dane praznika Republike i u kom obimu – rekla je rukovodilac Odsjeka za odnose sa javnošću u MULS Dragana Bulić