BANjALUKA, 20. JULA – Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je odluku o utvrđivanju Arheološkog područja Kasnoantički-ranovizantijski grad i tri ranohrišćanske bazilike u Bakincima u Laktašima kao nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja.


Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić navela da se ovom odlukom utvrđuju i mjere zaštite, a dozvoljeni su istraživački, arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi na lokalitetu, uz odobrenje nadležne službe zaštite, odnosno Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

“Arheološko područje Bakinci čini više cjelina – Gornji, Srednji i Donji grad sa podgrađem, tri bazilike, srednjovjekovna nekropola, karaula – zemljano utvrđenje i stražarnica, pokretno nasljeđe koje čine arheološki nalazi sa lokaliteta u Bakincima i arheološki nalazi pod zemljom koji se nalaze na ovom lokalitetu”, pojasnila je Stojičićeva.

Ona je navela da se ovom odlukom utvrđuju i mjere zaštite, a dozvoljeni su istraživački, arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi na lokalitetu, uz odobrenje nadležne službe zaštite, odnosno Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

“Javna ustanova Muzej Republike Srpske u saradnji sa Javnom ustanovom `Zavičajni muzej` Gradiška obavljaće zaštitu, očuvanje i prezentaciju pokretnih arheoloških nalaza”, istakla je Stojičićeva.

Ona je pojasnila da je Republika Srpska sopstvenik Arheološkog područja Bakinci, a za upravljača se određuje Fondacija “Balkis”, koja je dužna da u rokovima propisanim Zakonom o kulturnim dobrima donese plan upravljanja i monitoring plan.

Stojičićeva je navela da se ovim doprinosi očuvanju kulturne baštine i zaštiti kulturnog identiteta na tom prostoru.

“Na nama je da sačuvamo i prenesemo budućim generacijama. Ovaj kompleks zaslužuje najveći stepen zaštite. Neophodno je nastaviti sa arheološkim radovima i zaštitom ovog područja”, zaključila je Stojičićeva.