LAKTAŠI,18.maja- Korona virus i nedaće koje je pandemija donijela Republici Srpskoj i ostatku svijeta u drugi plan je bacio činjenicu da nasilje u porodici u Srpskoj od ovog mjeseca više neće biti tretirano kao prekršaj već kao krivično djelo.

IZVOR: MONDO/STEFAN STOJANOVIĆ

Osim nasilnika od sada će sa sankcijama, ne postupe li adekvatno u slučajevima porodičnog nasilja, biti suočeni zdravstveni i prosvjetni radnici, policajci, ali i građani koji ne prijave nasilje u porodici.

Novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj na snagu je stupio 1. maja. Prema novom Zakonu  nasilje u porodici više neće biti prekršaj već samo krivično djelo.

Omogućeno je da se žrtva nasilja pravovremeno upozna sa svojim pravima i institucijama koje su dužne da ima pruže pomoć.

Uvedena je obaveza za policijske službenike da po svakoj prijavi nasilja u porodici procijeni rizik na osnovu utvrđenih kriterija kako bi se spriječilo ponavljanje nasilja ili nekog drugog težeg krivičnog djela.

Sankcije za neodgovorne policajce

Daje se mogućnost i centrima za socijalni rad da podnose prijedlog za izricanje hitne mjere zaštite, a predviđeno je da žrtva ima pravo da prije ili u toku postupka izabere osobu od povjerenja koja će biti prisutna tokom jednog ili više postupaka ili radnji u vezi zaštite od nasilja u porodici.

IlustracijaIlustracijaIZVOR: MONDO/STEFAN

Zbog velikog broja slučajeva u kojima policijski službenici nisu postupali u skladu sa svojim obavezama, zakonom je posebno naglašeno da će policijski službenik koji ne postupi u skladu sa obavezama iz ovog zakona po prijavi nasilja u porodici, snositi odgovornost u skladu sa zakonom.

Mondo.ba