LAKTAŠI, 25. aprila – Obavještavaju se građani, pravna lica i preduzetnici sa područja opštine Laktaši da su, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), za vjernike pravoslavne vjeroispovjesti neradni dani:

– petak, 26. april (Veliki petak),

– nedjelja, 28. april (dan Vaskrsa), i

– ponedjeljak, 29. april (Vaskršnji ponedjeljak).

Laktaši

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), neradni dani u dane republičkih praznika su:

– Međunarodni praznik rada, koji se praznuje 01. i 02. maja,

– kao i Dan pobjede nad fašizmom, koji se praznuje 09. maja.

U dane gore navedenih praznika ne rade Opštinska uprava Opštine Laktaši, republički organi i organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Izuzetno, u skladu sa važećom Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši, broj 7/15“) i Zaključkom načelnika o utvrđivanju radnog vremena u dane republičkih praznika, broj 08-140-10/19 od 23.04.2019. godine, u dane republičkih praznika mogu da rade, i to:

1. maja 2019. godine

1) u vremenu od 07:00 do 11:00 časova

trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama;
2) u vremenu od 07:00 do 12:00 časova

frizerski i kozmetički saloni, privredni subjekti koji se bave automehaničarskom i vulkanizerskom djelatnosti, privredni subjekti koji se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala i prodajna mjesta AD „Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka;
3) u vremenu od 07:00 do 16:00 časova

trgovine na malo pogrebnom opremom i cvijećem;
4) u vremenu od 00:00 do 24:00 časa

pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih;
trgovinski objekti tipa „dragstor“, i
trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu „Banja Luka“.

2. maja 2019. godine:

1) u vremenu od 07:00 do 12:00 časova

frizerski i kozmetički saloni, privredni subjekti koji se bave automehaničarskom i vulkanizerskom djelatnosti, privredni subjekti koji se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala i prodajna mjesta AD „Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka;
2) u vremenu od 07:00 do 16:00 časova

trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe);
pored trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima koja posluje u okviru objekta koji je uređen kao posebna prostorna cjelina, unutar istog objekta mogu da rade i svi drugi subjekti, bez obzira na vrstu djelatnosti;
kiosci;
autopraone;
subjekti registrovani za trgovinu na malo- korištenim vozilima, i
trgovine na malo pogrebnom opremom i cvijećem.
3) u vremenu od 00:00 do 24:00 časa

pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih;
trgovinski objekti tipa „dragstor“, i
trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu „Banja Luka“.
9.maja 2019. godine

pravna lica i preduzetnici u vremenu koje je navedeno za 01. maj 2019. godine.
Ugostiteljski objekti, osim objekata u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši“, broj 8/11 i 6/14), u dane republičkih praznika (01, 02. i 09. maja) mogu da rade jedan sat duže.

U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, civilna zaštita, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdjevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.

Svi subjekti koji rade u dane praznika dužni su da poštuju odredbe Zakona o radu i drugih propisa kojima se reguliše plata i druga prava radnika za vrijeme praznika.

Sve dodatne informacije možete dobiti u kancelariji broj 37 odnosno na telefon, broj 051/334-238.