LAKTAŠI, 3. juna – Osiguranjem kuće i stvari u kući obezbjeđuje se najviši nivo sigurnosti i zaštite u slučaju nastupanja štete od čak 14 vrsta rizika, i to 11 osnovnih rizika uz mogućnost ugovaranja i 3 dopunska rizika.

Ovim osiguranjem pruža se potpuna zaštita imovine od oluje, požara, grada, provalne krađe, poplave, izliva vode iz instalacija, loma stakla i ostalih specifičnih rizika.

Ovim paketom osiguranja, po izuzetno niskim cijenama, mogu se osigurati kuća sa svim njenim dijelovima, ugrađena oprema, instalacije, stvari u kući, kao i pripadajuće pomoćne prostorije.

Na primjer: za kuću vrijednosti 100.000 KM i stvari u kući vrijednosti 20.000 KM godišnja premija osiguranja od osnovnih rizika iznosi svega 100 KM.

Za sve dodatne informacije možete posjetiti najbliže prodajno mjesto Brčko-gas osiguranje d.d. ili ih kontaktirati putem telefona.

BGAS reklama 580x505