LAKTAŠI, 06. decembra – Omladinski domovi, škole i drugi zapušteni društveni objekti u mesnim zajednicama uskoro će biti obnovljeni i stavljeni u funkciju, zavisno od potreba meštana i mogućnosti finasiranja.

 

Ova problematika stavljena je u prvi plan tokom nedavne sednice Skupštine opštine, prilikom diskusija o funkcionisanju mesnih zajednica na području gradiške opštine.

Prvi koraci na saniranju društvenih objekata, prvenstveno na inicijativu rukovodstva mesnih zajednica, učinjeni su u Bok Jankovcu, Orahovi, Gornjim Podgradcima, Krajišniku, Kočićevu, Dubravama i Čatrnji.

– U cilju uvida u stanje objekata domova kulture po mesnim zajednicama, opštinska komisija je u ranijem periodu izvršila pregled objekata. Takođe je formirana elektronska baza podataka a sada je  neophodno usvojiti plan sanacije – istaknuto je u Informaciji o funkcionisanju mesnih zajednica na području gradiške opštine. Značajno je istaći, kaže Ognjen Žmirić, zamenik načelnika Gradiške, da je ova opština učesnik projekta „Jačanje uloge mesnih zajednica u BiH“ koji finansiraju vlade Švedske i Švajcarske, a provodi UNDP. Cilj je doprinos kvalitetnijem životu građana kroz unapređenje usluga na nivou mesnih zajednica i infrastrukture.

– U 2017. godini uspešno je realizovano pet projekata za mesne zajednice sa područja gradiške opštine. U MZ Kočićevo, kao delu ovog projekta rekonstruisan je krov društvenog doma, potom su u MZ Gornji Podgradci renovirane prostorije Doma kulture „Lepa Radić”. U sklopu istog projekta u MZ Orahova takođe je zamenjen dotrajali krov na objektu kojeg koriste udruženja građana – rekao je Žmirić.

U lokalnoj upravi ukazuju i na druge poslove, u saradnji sa udruženjima građana te domaćim i inostarnim donatorima, na jačanju takozvane društvene kohezije.

Tako je u MZ Čatrnja izgrađeno etno izletište a u Dubravama nabavljena fitnes oprema, postavljena u saniranom Domu kulture.

– U MZ Kozinci u toku je izgradnja ulične rasvete uz asfaltnu putnu mrežu u dužini od 950 metara. Sve to, uz neophodnost uređenja ili na drugi način stavljanja u funkciju društvenih objekta u selima, uključujući njihov zakup odnosno iznajmljivanje, bitno će doprineti jačanju društvenih aktivnosti u tim sredinama – istakao je Zoran Adžić, načelnik Gradiške prilikom skupštinske rasprave o ovoj problematici.

Ukupna vrednost navedenih projekata je 129.311 KM. Opština je, kao partner izdvojila 31.321KM. Šest mesnih zajednica dobilo je od UNDP-a na korišćenje setove IT opreme, kompjutere, monitore, multifunkcionalne štampače, projektore i platno.

Foto: Milan Pilipović / RAS SrbijaZapuštena škola u Elezagićima kod Gradiške

Donatorskim sredstvima te kroz partnerstvo sa opštinom planirano je još nekoliko poslova u šest seoskih sredina.

Među najznačajnijim su zamena stolarije u društvenom domu u Kočićevu, adaptacija školske zgrade u Orahovi, uređenje okoliša i prizemlja doma u Gornjim Podgradcima, izgradnja tribina i svlačionica za potrebe FK „Biseri” u Čatrnji…

Ukupna vrednost predstojećih poslova procenjena je na 131.165 KM, gde učešće opštine iznosi 30.385 KM. Novih šet projekata, kažu u opštini Gradiška, spremno je za implementaciju, a radovi će započeti nakon izbora izvođača i drugih procedura.

Vredne žene iz Kočićeva

Ključnu ulogu u obnovi Doma kulture u Kočićevu, jednom od najvećih sela u Lijevče polju imale su članice Aktiva žena.

Foto: Milan Pilipović / RAS Srbija

One su incirale zamenu krova, za šta su dobile podršku UNDP-a i opštine, a same bitno doprinele jačanju društvenog života u svojoj sredini. Željka Despotović, predsednica Aktiva, kaže da je uređenje društvenih prostorija ključno za njihovo selo i aktivnosti svih generacija.

 

Blic