LAKTAŠI, 26. decembra – Obavještavaju se građani, pravna lica i preduzetnici sa područja Grada Laktaši da su, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), Zakonom o Danu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 113/16) i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske, neradni dani:


1. i 2. januar 2024. godine (Nova godina);
9. januar 2024. godine (Dan Republike).

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Izuzetno, u skladu sa važećim propisima, mogu da rade:

  1. januara (ponedjeljak) i 9. januara (utorak) 2024. godine u vremenu od 07:00 do 11:00 časova
    trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama,
    u vremenu od 07:00 do 16:00 časova – trgovine na malo pogrebnom opremom i cvijećem
    u vremenu od 00:00 do 24:00 časa – pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih, trgovinski objekti tipa “dragstor“, trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu “Banja Luka“ Mahovljani.

2. januara (utorak) 2024. godine u vremenu od 07:00 do 16:00 časova trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe), pored trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima koja posluje u okviru objekta koji je uređen kao posebna prostorna cjelina, unutar istog objekta mogu da rade i svi drugi subjekti, bez obzira na vrstu djelatnosti, kiosci, autopraone, subjekti registrovani za trgovinu na malo-korištenim vozilima i trgovine na malo cvijećem i pogrebnom opremom, u vremenu od 00:00 do 24:00 časa – pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih, trgovinski objekti tipa “dragstor“, trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu “Banja Luka“ Mahovljani.
Subjekti iz oblasti igara na sreću rade u vremenu propisanom Zakonom o igrama na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 22/19 i 131/20).

Ugostiteljski objekti rade u skladu sa važećom odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama vatrogasna jedinica, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdjevanje vodom i električnom energijom, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti i privredni subjekti za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, vjerski praznici su katolički i pravoslavni Božić, koji se praznuju na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici katoličke i pravoslavne vjeroispovjesti, u navedene dane, imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

Nadležni inspekcijski organi će kontrolisati poštovanje odredbi o radnom vremenu na području grada Laktaši u dane praznika i u slučaju nepoštovanja istih primjenjivati propisane kaznene odredbe.

Sve dodatne informacije, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 15:30 časova, možete dobiti u kancelarijima broj 36 i 37, odnosno na telefone, broj 051/334-237 i 051/334-238.