LAKTAŠI, 06. juna – Javna ustanova „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Laktaši, raspisuje Konkurs za prijem djece za radnu 2018/2019. godinu, na cjelodnevni boravak u trajanju od 10 časova, a primaju se djeca jasličkog uzrasta, starosti od 11 mjeseci do 3 godine i vrtićkog uzrasta, starosti od tri godine do polaska u osnovnu školu.

34673334_1961983440500710_6701628108367200256_n

 

U Dječiji vrtić „Princeza Katarina Karađorđević“ Laktaši prima se 18 djece, od toga 10 djece jasličkog uzrasta i 8 djece vrtićkog uzrasta.

U Dječijem  vrtiću  „Zvjezdica“ Glamočani sitacija je nešto drugačija, prima se 13 djece, od toga  8 djece jasličkog uzrasta i  5 djece vrtićkog uzrasta.

34638473_1961983623834025_7276848925087105024_n

Uz Zahtjev koji se može dobiti u objektima oba vrtića potrebno je priložiti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja); 

2.Potvrde o radnom statusu roditelja: potvrda o zaposlenju, rješenje o invalidnosti, potvrda sa biroa za zapošljavanje, potvrda sa fakulteta, dokaz o samohranosti i dr. dokazi koji su bitni za ostvarivanje prednosti pri upisu;
3. Kućnu listu i
4. Fotokopiju ličnih karata oba roditelja.


Po prijemu dostavlja se ljekarsko uvjerenje djeteta dobijeno na osnovu pregleda o fizičkom i psihičkom razvoju djeteta i laboratorijskih nalaza koji sadrže bris grla i nosa i nalaz stolice od nadležne zdravstvene ustanove.
Konkurs je otvoren 15 dana, od 04. do 18. juna 2018. godine.
Prijave se primaju svakim radnim danom od 8 do 15 sati isključivo u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, ulica Mladena Stojanovića br. 3 Laktaši.
Iz JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Laktaši posebno napominju da se zahtjevi predati prije konkursnog roka neće uzimati u razmatranje, te isto tako ni  nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na oglasnim tablama oba objekta najdalje do 26. juna 2018. godine.
Ukoliko roditelj, ne potvrdi prijem do 16. jula 2018. godine, smatraće se da je
odustao od prijema i upisa djeteta u Centar.
Novoprimljena djeca polaze u vrtić 13. avgusta 2018. godine.

 

Izvor: Opština Laktaši