LAKTAŠI, 02. aprila – Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obustavljanju javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju.
Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS

Vlada Republike SrpskeFoto: RTRS

U  cilju suzbijanja bolesti izazvane novim virusom korona COVID-19 u Republici Srpskoj, obustavlja se javni prevoz lica u drumskom saobraćaju na područnim autobuskim linijama (republičke autobuske linije do 50 kilometara), dok je na snazi vanredna situacija u Republici Srpskoj.

Za praćenje realizacije ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na Portalu Vlade Republike Srpske u sekciji Republički štabaza vanredne situacije – Akti, https://www.vladars.net, kao i stranici Koronavirus u Srpskoj, https://koronavirususrpskoj.com/