FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

„Elektrokrajina“ Banjaluka počela je da šalje obavještenje kupcima da ih od 1. aprila više neće snabdijevati strujom, jer taj posao preuzima Direkcija za javno snabdijevanje “Elektroprivrede Republike Srpske”.

Kako se vidi iz obavještenja, jedina promjena za kupce je ta da će aprilski račun i sve naredne račune za potrošenu struju plaćati na drugi bankovni račun koji će biti naveden na dostavljenom računu o potrošnji.

– Obavještavamo vas da od 01.04.2021. godine prestaje da važi dozvola za snabdijevanje ZP “Elektrokrajina” a.d. Banjaluka prema Odluci Vlade Republike Srpske i Rješenju Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o izmjenama dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH. Od navedenog datuma, snabdijevanje električnom energijom za sve kupce obavljaće “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje – piše u obavještenju.

Iz tog razloga, „Elektrokrajina“ poziva građane da u najkraćem mogućem roku izmire račune za utrošenu električnu energiju za mart 2021. godine, kao i sva zaostala dugovanja za električnu energiju i zateznu kamatu do martovskog računa.

– Uplate do konačnog izmirenja duga molimo da izvršite na iste brojeve žiro-računa ZP “Elektrokrajina” a.d. Banjaluka koje ste koristili do sada, kako bismo izbjegli pokretanje postupka pred nadležnim sudom za naplatu potraživanja. Kupce koji i nakon izmirivanja obaveza za potrošnju u mjesecu martu ostaju u pretplati pozivamo da nam u najkraćem roku dostave podatke o računu na koji će preostala sredstva biti doznačena. Plaćanje računa električne energije, od aprila 2021. godine, vršiće se na žiro račune Direkcije za javno snabdijevanje, koji će biti navedeni na računima za utrošenu električnu energiju – piše u dopisu “Elektrokrajine”.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

O čemu se zapravo radi? Prema novom Zakonu o električnoj energiji RS, Pravilniku o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i energetskim direktivama EU, u toku je reorganizacija “Elektroprivrede RS” na način da će postojeća elektrodistributivna preduzeća iz sistema ERS prestati sa poslovima snabdijevanja strujom i postaju samo distributeri. To je trebalo da stupi na snagu 1. januara, ali je prolongirano do 1. aprila.

Kako je najavljeno, kupci će u narednom periodu potpisati ugovore o snabdijevanju električnom energijom sa Direkcijom za javno snabdijevanje ERS, na isti način kako su nekada ugovore potpisivali sa “Elektrokrajinom”.

Srpskainfo