LAKTAŠI, 21.februara – Hrvatska Vlada donijela je danas zaključak o finansiranju izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške sa priključnim putem, a procijenjena vrijednost dijela projekta koji finansira Hrvatska je 130 miliona KM (520,5 miliona kuna) bez PDV-a.

Most-na-Savi-u-Gradisci

Procijenjena vrijednost radova na izgradnji mosta je oko 60 miliona KM (221 miliona kuna), s tim što Hrvatska finansira pola, a BiH drugu polovinu.

Procijenjena vrijednost izgradnje priključnog puta sa hrvatske strane iznosi oko 100 miliona KM (410 miliona kuna), navodi se u obrazloženju zaključka Vlade Hrvatske.

 

– Sporazumom između Vlade Hrvatske i Savjeta ministara o izgradnji mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica puta E661 od 22. novembra 2011. godine definisan je pravni okvir za zajedničko sprovođenje projekta. Sporazumom se uređuju osnove saradnje i zajedničke izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške, te koordinacija i usklađivanje priprema za gradnju priključnih graničnih dionica – ističe se u obrazloženju.

 

Finansijska sredstva od oko 68,5 miliona KM (278,5 miliona kuna) bez PDV-a, planirana su u finansijskom planu firme “Hrvatske ceste”, za ovu godinu oko 18 miliona KM, te projekcijama plana za narednu godinu oko 32,5 miliona KM (130 miliona kuna) i 2021. godinu oko 18 miliona KM (73,5 miliona kuna).

Ostatak od oko 60,5 miliona KM (242 miliona kuna) bez PDV-a biće planiran budućim finansijskim planovima ove firme, i to za 2022. godinu oko 37,5 miliona KM (150 miliona kuna) i i 2023. godinu 23 miliona KM (92 miliona kuna).

U obrazloženju se dodaje da će u narednim godinama biti razmotreni i drugi modeli finansiranja koji će uključiti mogućnost kreditnog zaduženja “Hrvatskih cesta” ili sufinansiranje sredstvima evropskih fondova.

Ovim zaključkom Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske određeno je za koordinatora, a “Hrvatske ceste” za nosioca projekta.

 

Srpskainfo