LAKTAŠI, 24. juna – Odbornici Skupštine Grada Laktaši usvojili su prijedlog odluke o izvršenju rebalansa budžeta za 2023. godinu, odluku o raspodjeli suficita i neutrošenih namjenskih sredstava.


Usvojene su dopune programa korištenja sredstava za podsticaj proizvodnje.

Takođe, usvojena je i odluka o izmjeni odluke o uslovima korištenja i organizacije prostora za parkiranje vozila.

Odlukom je predviđeno da pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne takse na javnim parkiralištima na području Grada Laktaši imaju i dobrovoljni davaoci krvi sa područja Grada Laktaši, koji su krv darivali više od dvadeset puta.