LAKTAŠI,1.juna- Skupština opštine Laktaši je na sedmoj redovnoj sjednici prvo usvojila Informaciju o sudskim sporovima u kojima je Opština Laktaši tužilac odnosno tužena, kao i informaciju o radu Pravobranilaštva RS za 2016. godinu.

foto laktasi 1
Na zasjedanju su usvojene i predviđene tačke, kao što su informacije o dugoročnom kreditnom zaduženju i prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta opštine Laktaši za 2016. godinu.

Odbornici Skupštine opštine Laktaši jednoglasnom odlukom na doradu su vratili informaciju o sistemu navodnjavanja parcela Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.
Na održanoj sjednici odbornici su razmatrali 30 tačaka dnevnog reda, a jedne od bitnijih su i imenovanja direktora javnih ustanova „Centar za kulturu i obrazovanje“ i „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ opštine Laktaši.