LAKTAŠI, 24. februara – Opština Laktaši i Omladinska banka Laktaši pozivaju mlade da pišu projekte i mikrobiznise do 14.03.2022. godine do 14 sati.


Ako imate od 17 do 35 godina, dobru ideju i želite pokrenuti i realizobati projekte od društvenog značaja, Omladinska banka će vas podržati u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.

Ukupan fond I poziva za projekte mladih iz Laktaša iznosi 7.500 KM.

Za mlade preduzetnike i preduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju s.p. ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Ukupan fond I poziva za mikrobiznise iz Laktaša je 2.000 KM.