LAKTAŠI.7.februara-Udruženje žena „Osmjeh žene“ Laktaši, uputilo je javni poziv svim zainteresovanim za učešće  u projektu  „Podizanje preduzetničkih kapaciteta žena na području MZ Laktaši i MZ Aleksandrovac“.

11128819_688522797942640_5657543095814130157_n

Radi se o projektu „Podizanje preduzetničkih kapaciteta žena na području MZ Laktaši i MZ Aleksandrovac“ koji implementira Udruženje žena „Osmjeh žene“ Laktaši u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji predstavlja zajedničku inicijativu finansiranu sredstvima vlada Švicarske i Švedske, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko distrikta i entitetskim savezima općina/opština i gradova.

Projekat je namijenjen poboljšanju socio-ekonomskih uslova života žena opštine Laktaši uključivanjem žena iz ruralnih područja kroz promotivne aktivnosti na temu preduzetništva, edukovanjem žena iz ruralnih područja na temu preduzetništva, te dodatnim osposobljavanjem žena iz ruralnih sredina za samozapošljavanje.
Ciljna grupa su žene, nezaposleni, mladi i zaposleni koji bi htjeli da pokrenu vlastiti posao.

Vodić za aplikante, informativni list i formular za prijavu možete podići u opštini Laktaši. Popunjen formular za prijavu dostaviti do 19.2.2017. u kancelariju broj 32 u Opštini.
Zajednički informativni sastanak učesnika održaće se 20.2.2017. u 16 sati u Skupštinskoj sali.