LAKTAŠI, 20. marta – Povodom sedmice ,,Čistiji Laktaši za sve nas,, JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, realizovaće niz aktivnosti koje imaju za cilj razvoj ekološke svijesti, očuvanje životne sredine i razvijanje navika kulturnog ponašanja, koje se u ovoj ustanovi kod polaznika razvijaju kontinuirano i u skladu sa dječijim uzrastom. Ove i slične aktivnosti predstavljaju značajan segment vaspitanja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta, kao temelj cjeloživotnog učenja i modela ponašanja.

IMG-0e3b706e394755506d5df52b568af658-V IMG-84b9cd68f6a02ba59b9b9c8ebaf791c3-V

Zaposleni će sa djecom, očistiti i urediti dvorišta vrtića u Laktašima i Glamočanima ( pokupiti smeće, posaditi prvo proljetno cvijeće, okopati voćke, oprati dvorišta i prostor u kome borave učiniti još ljepšim, veselijim, šarenijim i ugodnijim).

IMG-b8c99b205be35d78b3f45182a236597c-V  burst

Kako to izgleda, kad akciju „Čistiji Laktaši za sve nas“ podrže i najmlađi, imali smo priliku vidjeti u vrtiću „Zvjezdica“ u Glamočanima.

IMG-c38801acfdf61d19794f0bc7dd4b84d9-V   IMG-e9e5c6d5bb93eaf4ca36092efe1313fc-V

Rukovodeći se ciljevima i ishodima koje ostvaruju kroz svoj rad sa djecom, vaspitači ove ustanove ističu da je vrlo bitno u predškolskom uzrastu razvijati ekološku svijest.

Cilj je da djeca nauče da poštuju prirodu, da brinu za druge ljude, živa bića i okoliš, ali i da se kod djece podstiče aktvizam u očuvanju životne okoline.