LAKTAŠI, 07. maja – Jedno od najvažnijih pravila kod svih tih dugova u koje ulazimo je činjenica da što je novac dostupniji, to je veća kamata. Stoga najviše kamate plaćamo upravo na kreditnim karticama i dopuštenim prekoračenjima.

 dug

Zbog toga se u svijetu ličnih finansija već godinama vodi debata na temu je li dugove bolje otplaćivati od onih s većom kamatom prema onima s manjom, ili treba krenuti od najmanjeg duga prema najvećima.

Ova druga filozofija je poznata i pod nazivom snježna grudva ili metoda snježne grudve, a zagovara je poznati finansijski savjetnik Dejv Ramsej. Prvu metodu, koja vodi računa o kamatama, zagovaraju drugi poznati autori knjiga o finansijama, kao što je Suze Orman. Naučnik Remi Trudel sa Univerziteta u Bostonu nedavno je sproveo istraživanje o otplati dugova na kreditnim karticama te objavio rezultate u časopisu “Harvard Business Review”.

Ispitanike je opteretio zamišljenim dugovima na više imaginarnih kreditnih kartica.

Jedan dio ispitanika dobio je uputstva da otplaćuje dugove ravnomjerno na svim karticama, dok je drugom dijelu naređeno da krene s otplatom od manjih dugova prema većima.

Da bi “otplatili” dug, ispitanici su morali da ulože određeni trud u rješavanje zadataka s premetanjem riječi. Istraživanje je pokazalo da su ispitanici iz druge grupe otplatili svoje dugove 15 odsto brže. Štaviše, zaključuje kako su metode konsolidovanja dugova jednim kreditom vjerovatno kontraproduktivne, osim ako taj kredit ne donosi značajno manju kamatu, prenosi Manager.

Trudel piše u HBR-u: “Usmjeravanje na otplatu računa s najmanjim teretom ima najveći uticaj na osjećaj napretka kod ljudi – i stoga na njihovu motivaciju za nastavak otplate duga… Ova otkrića imaju važne implikacije za milione potrošača koji imaju dugove na više revolving kreditnih računa – kao i za organizacije koje im pomažu s nadzorom i otplatom dugova.”

Nezavisne