LAKTAŠI, 08. juna – S obzirom na činjenicu da je u vrijeme godišnjih odmora prethodnih godina bio povećan broj zahtjeva za izdavanje putnih isprava, iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEABiH) savjetuju građane da kontrolišu rok važenja putnih isprava, kao i drugih identifikacionih dokumenata.

gužve-granica-2

Građanima poručuju i da pravovremeno podnesu zahtjev kako ne bi došli u neugodnu situaciju i ostali bez važeće putne isprave, odnosno drugog identifikacionog dokumenta.

Kako je za Avaz potvrdio Goran Rakić, šef kabineta direktora IDDEEA-e, ove godine nema nikakvih problema u izdavanju isprava, kao što je to bio slučaj prethodnih godina.

-IDDEEA BiH je u martu 2018. godine zaključila četverogodišnji okvirni sporazum o nabavci pasoških knjižica, tako da od tada apsloutno nemamo nikakvih problema u postupku nabavke, skladištenja, personalizacije, kontrole kvaliteta i transporta putnih isprava za potrebe nadležnih organa, odnosno postupak izdavanja putnih isprava od nadležnih organa odvija se prema propisanim procedurama i u predviđenim rokovima – kazao je Rakić.

pasoš

Takođe, sve druge poslove, koji su u nadležnosti Agencije, a koji se odnose na personalizaciju i tehničku obradu drugih identifikacionih dokumenata, odnosno ličnih karata, ličnih karata za strance, vozačkih dozvola, dokumenata za registraciju vozila, obavljamo u propisanim rokovima, te i narednom periodu, odnosno za vrijeme godišnjih odmora, navedeni poslovi će se odvijati po redovnim i propisanim procedurama, u propisanim rokovima, tako da građani BiH mogu nesmetano ostvarivati svoja građanska prava.

Podsjetio je građane Bosne i Hercegovine da je propisani rok za izdavanje putne isprave u redovnoj proceduri 30 dana, a rok za hitni pasoš 72 sata. Izdavanje redovnog pasoša košta 50 KM plus 5 KM takse, a izdavanje hitnog pasoša je 250 KM plus 5 KM takse.

S obzirom na to da se bliži sezona godišnjih odmora, Granična policijaBiH pojašnjava pravilima prilikom prelaska granice, pogotovo kada je u pitanju prelazak djece, s obzirom da tu postoji najviše nedoumica, ako nisu u pratnji oba roditelja ili ako ne putuju s njima.

Kako je objasnila portparol Granične policije Sanela Dujković, prema važećem Zakonu o putnim ispravama BiH, za maloljetne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi  jedan od  roditelja, uz saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski predstavnik, tako da zakonski nema osnova da na graničnom prelazu zatraže punomoć ili bilo koji drugi dokument. Nosilac putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina u pratnji treće osobe, mora imati saglasnost oba roditelja ili zakonskog predstavnika, odnosno staratelja, koju je ovjerilo nadležno tijelo.

Pisana saglasnost

-Nepostoji  zakonska obaveza posjedovanja pisane saglasnoti drugog roditelja prilikom putovanja u instranstvo, odnosno nema smetnji da nosilac putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina putuje s jednim od roditelja ili starateljem – naglašava Dujković.

Istakla je da pisana saglasnost može biti potrebna prilikom kontrole graničnih tijela države u koju se putuje ili preko čije teritorija se putuje, pa zato preporučuje je da se prije polaska na put provjeri u diplomatsko-konzularnim predstavništviva tih zemalja.

Podsjetila je i da građani BiH za ulazak u Srbiju i Crnu Goru ne moraju imati pasoš, već da u te zemlje mogu ući i s ličnim kartama.

O tome šta se sve može prenijeti preko granice, odgovor daju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Kako je objasnio Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju UIOBiH, svi putnici dužni su prijaviti carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini unos ili iznos gotovinu ili vrijednosnih papira u iznosu većem od 10.000 evra.

– Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prelazima od carinskih službenika, ili preuzeti sa internet-stranice www.uino.gov.ba – kaže Kovačević.

Uvozne dažbine

S obzirom na to da se u putničkom prometu primjenjuje pojednostavljeni način prijavljivanja robe, Kovačević navodi kao primjer da je od plaćanja uvoznih dadžbina oslobođena roba koja je sadržana u ličnom prtljagu putnika koji dolazi iz inostranstva, a koja ne podliježe bilo kakvim ograničenjima ili zabranama.

-Osobni prtljag podrazumijeva robu nekomercijalnog karaktera za osobnu potrebu putnika ili njegovog domaćinstva, uključujući i predmete koji služe putniku za vrijeme putovanja – objasnio je on.

kofer

Carinske olakšice po putniku i po danu se primjenjuju na robu nekomercijalnog karaktera, uključujući poklone i suvenire koji se nalaze u osobnom prtljagu putnika, a čija carinska vrijednost nije viša od 600 KM. Kovačević je dodao da putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo uvoziti cigarete i alkohol.

Unos lijekova

Kada je u pitanju unošenje lijekova, Kovačević je kazao da je unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju, i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije.

lijek

Šta morate znati ako putujete s kućnim ljubimcima

U vezi s prelaskom granice s kućnim ljubimcima, neophodno je imati važeći pasoš koji je izdala uprava za veterinu pod određenim brojem.

Dobivanje pasoša vezano je za elektronsku identifikaciju, odnosno obilježavanje psa mikročipom.

cuko i beba

Kako kaže, potrebno je izvršiti i klinički pregled psa neposredno prije puta (48 sati) kod veterinara i tu potvrdu da je pas zdrav i da ne pokazuje znakove bolesti koje se mogu prenijeti na druge životinje i ljude, kao i prethodno osigurane potvrde, priložiti veterinarskoj inspekciji za završni certifikat za putovanje životinja u zemlje Evropske unije.

 

Srpskainfo