LAKTAŠI, 20. jula – Generalni sekretar Vlade Republike Srpske Siniša Karan potpisao je ugovore o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu i organizovanju penzijskog plana.
 novac_marke_3-810x450

Ovim će biti omogućeno da svi radnici koji primaju platu iz budžeta Srpske od 1. januara 2020. godine dobrovoljno štede za dodatnu penziju. Ugovor su potpisali predstavnici sindikata obrazovanja, pravosuđa, uprave i radnika unutrašnjih poslova.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u budžetu za 2020. godinu planira sredstva u mjesečnom iznosu od 20 KM penzijskog doprinosa za svakog zaposlenog na neodređeno vrijeme, čija se plata finansira iz budžeta Republike Srpske.

Dragan Gnjatić, iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, rekao je da će u saradnji sa Fondom imati uplaćeno 20 KM zbog čega su i pristupili ovom fondu.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, kaže da su trenutni doprinosi koji se uplaćuju namijenjeni  za penzionere koji su sad u penziji, a na ovaj način će svaki radnik, osim svoje penzije, imati i ovaj fond.

penzija

I ostali korisnici budžetskih sredstava trebalo bi da sve pripreme kako bi Vlada, kao organizator penzijskog plana, omogućila ovakav plan za 40.000 zaposlenih čije se plate finansiraju iz republičkog budžeta.

Tomaž Završnik, direktor Evropskog penzijskog fonda, kaže da je misija Dobrovoljnog evropskog fonda da bude partner od povjerenja koji će upravljati povjerenim sredstvima i dati garancije.

Vlada će maksimalno podržati slična opredjeljenja kod svih jedinica lokalne samouprave, vanbudžetskih fondova, te javnih zdravstvenih ustanova, koje budu, u okviru svojih mogućnosti, donosili odluke o organizovanju penzijskih planova.

 

RTRS