LAKTAŠI, 09. oktobra –  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava sve korisnike prava na penziju, kojima se isplata vrši van Srpske, da do kraja kalendarske godine Fondu dostave potvrdu o životu da bi se isplata penzije u narednoj godini mogla vršiti redovno i neometano.

 penzija

Ovaj obaveza ne odnosi se samo na korisnike prava na penziju sa prebivalištem u Sloveniji i Hrvatskoj.

U Fondu navode da se dostavljanje potvrde o životu za korisnika sa prebivalištem van Republike Srpske vrši u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, te da se isplata penzije obustavlja u slučaju da se potvrda ne dostavi blagovremeno.

Potvrda se dostavlja u nadležnu filijalu Fonda PIO, koja je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

O obavezi dostavljanja potvrde o životu za korisnike van Republike Fond će obavijestiti i pisanom porukom na čeku ili nalogu za isplatu penzije za oktobar, novembar i decembar 2019. godine.

Za nove korisnike van Republike Srpske potvrda o životu obezbjeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rješavanja o pravu.

Potvrda o životu mogu da ovjeravaju: nosilac penzijskog osiguranja u zemlji prebivališta, sud, opštinski organ, notar i diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u državi prebivališta.

Obrazac potvrde o životu može se preuzeti na internet stranici Fonda PIO Republike Srpske.

 

Nezavisne


Novum
Novum
Novum
Novum