LAKTAŠI, 19. jula – Uprkos činjenici da je ljeto i da nas prate ljetne vrućine, ovih dana se na obalama Vrbasa radi punom parom. Počeli  su radovi na obali rijeke Vrbas, uzvodno od mosta u Klašnicama.

Vrbas

Prema riječima Darka Adžaipa, načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Laktaši, radi se o sanaciji desne obale rijeke Vrbas, uzvodno od mosta u Klašnicama. Radovi se izvode u dvije faze  (faza 1 i dio faze 2), a ukupna  dužina obale koja će biti uređena je  oko 250 metara.

Upravni odbor Fonda solidarnosti je opštini Laktaši odobrio 400.000 KM za izgradnju obaloutvrde na rijeci Vrbas na pomenutoj lokaciji. Opština Laktaši je nakon raspisanog tendera,  za izvođača radova izabrala preduzeće “Eko Euro Tim”.

 Na području opštine Laktaši u poslednjih godinu i po dana, zaključno sa 2019. godinom,  u oblast vodoprivrede, tačnije na čišćenje, sanaciju i regulaciju vodotoka (riječnih korita, pritoka, kanala) biće uloženo oko 1,200.000 KM, računajući i ovih 400 000 KM od Fonda solidarnosti. Od ovih sredstava finansirani su svi radovi na rijekama Bukovica, Stupčevica, Mahovljanska rijeka, kanali u Kobatovcima, kanali u Glamočanima, kanal Šušnjari-Blaško i drugi, a glavni cilj bio je smanjenje rizika od poplava i štetnih dejstava od poplava, koje su, imajući u vidu klimatske promjene, postale neizbježne, rekao je za “Glas Laktaša” načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Laktaši, Darko Adžaip. 

Tačna lokacija izvođenja radova je Veliko Blaško (Gajići-Kalabe).