LAKTAŠI, 18. januara – Javna ustanova Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši,  obavještava stanovništvo o upisu djece u Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja u godini pred polazak u školu.

vrtic

Program pripreme mogu pohađati samo djeca koja će u školskoj 2018/2019.godini biti upisana u prvi razred (rođeni 2012. i 2011.godine) i koji nisu polaznici cjelovitog razvojnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Roditelji ili staratelji djece dužni su da do 09.februara 2018.godine upišu dijete, nakon čega će sa Centrom zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama.
Prijava djece vrši se na blagajni Centra, ulica Mladena Stojanovića broj 3., Laktaši, na propisanom obrascu, radnim danom u vremenu od 8.00. do 15.00. sati, od 17.januara do 09.februara 2018.godine.
Uz obrazac za upis koji možete dobiti na blagajni Centra obavezno je priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih i
  2. Ljekarsko uvjerenje, dobijeno na osnovu pregleda o fizičkom i psihičkom razvoju djeteta i laboratorijskih nalaza koji sadrže bris nosa, grla i nalaz stolice na parazite od nadležne zdravstvene ustanove.

Program će se izvoditi tri mjeseca, od 01.marta do 31.maja 2018.godine i trajaće  svaki radni dan po tri sata u ukupnom trajanju od 180 minuta.
Program pripreme biće organizovan u objektima:
Dječijeg vrtića „Princeza Katarina Karađorđević“ Laktaši i
Dječijeg vrtića „Zvjezdica“ Glamočani.
Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture
Republike Srpske, cijena će zavisiti od broja upisane djece i obezbjeđenih sredstava u budžetu Republike Srpske.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 051/532-209.