JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši obavještava građane da je raspisan konkurs za upis djece u Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja u godini pred polazak u školu.
Program pripreme mogu pohađati samo djeca koja će u školskoj 2023/2024.godini
biti upisana u prvi razred (rođeni od 01.09.2016. do 31.08.2017.godine) i koji nisu
polaznici cjelovitog razvojnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Roditelji ili staratelji djece dužni su da do 25.11.2022.godine prijave dijete za
Pripremni program u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši.
Prijava djece vrši se na blagajni Centra, ulica Mladena Stojanovića broj 3.,
Laktaši, na propisanom obrascu, radnim danom u vremenu od 8.00. do 15.00. sati, od
19.10.2022.godine do 25.11.2022.godine.
Program će se izvoditi tri mjeseca, od 01.marta do 31.maja 2023.godine i trajaće
svaki radni dan po tri sata u ukupnom trajanju od 180 minuta.
Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 051/532-209.