LAKTAŠI.29.mart- Osnovne škole na području Laktaša, objavile su obavještenje za roditelje čija su djeca rođena u periodu od 01.septembra 2010. do 01. septembra 2011. godine. 

U obavješetenju kažu, da će se upis djece u prvi razred za školsku 2017/18. godinu, vršiti u mjesecu aprilu i maju 2017. godine. Roditelji čija djeca nisu dobila poziv od škole, a rođena su u periodu  koji je gore naveden, treba da se jave u stručnu službu škole radi evidentiranja i zakazivanja terimina upisa djece.

Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, a na zahtjev roditelja i na osnovu rješenja Komisije koju formira direktor škole, u prvi razred može biti upisano i dijete koje do početka školske godine ne navršava 6 godina, ali 6 godina navršava u periodu od 01. septembra do 31. decmbra 2017. godine.

Резултат слика за prvacici

Roditelji koji žele upisati dijete u školu, rođeno u ovom periodu, moraju se prijaviti u stručnu službu škole do 01.aprila 2017. godine, radi evidentiranja i ispunjavanja zahtjeva.

Potrebno je pripremiti sljedeću dokumentaciju:

1. djetetov Izvod iz matične knjige rođenih;

2. uvjerenje od ljekara da je dijete zdravstveno sposobno za upis u prvi razred;

3. potvrdu o mjestu prebivališta djeteta.

Konačnu odluku o upisu djeteta u prvi razred donijeće nadležna Komisija.