LAKTAŠI.25.maja- “Glas Laktaša” ove večeri za vas bira poeziju Milana Rakića, i uz stihove o čežnji, želi vam laku noć…

               Čežnja

Danas ću ti dati, kada veče padne,

u svetlosti skromnoj kandila i sveća,

u čistoti duše moje, nekad jadne,

čitavu bujicu proletnjega cveća.

 

U sobi će biti sumrak, blag ko tvoje srce,

sumrak stvoren da se dugo sanja.

Na oknima svetlim zablještaće boje

u taj sveži trenut prvoga saznanja…

 

Sve će biti lepše, sve draže i više,

noć koja se spušta, svet što mirno spava,

dugo mrtvo polje na kome miriše

kržljava i retka u busenju trava.

 

I tako kraj cveća ostaćemo sami…

– Proliće se tada, kao bujne kiše,

stidljivi šapati u blaženoj tami,

i reči iz kojih proleće miriše…