LAKTAŠI, 05. februara  – Kritične tačke na području opštine na kojima može doći do poplava, predstavljene su u posebno izrađenoj karti, u okviru projekta koji je realizovala opština Laktaši u saradnji sa UNDP-om i Globalnim fondom za životnu sredinu.

 poplava

Karta opasnosti od poplava, kao dio projekta „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenju rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“, na precizan način pokazuje sve kritične tačke, dijelići ih na mjesta visoke, srednje i niske opasnosti od poplava.

51211654_1985158431601126_108863604043808768_n

-Ova karta je od izuzetnog značaja i namijenjena je za informisanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica, stanovništva i institucija u smislu poplavnog rizika i plavnih zona na teritoriji grada.

51094555_2246915318899831_2319022039052058624_n

Istovremeno, namijenjena je svim organizacijama i službama koje kroz provođenje planskih aktivnosti iz svojih nadležnost treba da imaju saznanja o riziku od poplava i plavnim zonama na teritoriji grada.

poplave

Projektom „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenju rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“ obuhvaćeno je 14 lokalnih zajednica u slivu Vrbasa, koje su 2014. godine bile zahvaćene katastrofalnim poplavama, među kojimasu i Laktaši.

Kartu opasnosti od poplava u visokoj rezoluciji možete pogledati i klikom na link https://dras.undp.ba/public