LAKTAŠI, 16. novembra – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u periodu od 15. novembra do 5. decembra  realizovaće preventivnu kampanju „Stop vršnjačkom nasilju“ sa ciljem sprečavanja otkrivanja i suzbijanja nasilja među djecom i omladinom.


Policijska stanica Laktaši,  u saradnji sa prosvetnim radnicima osnovnih škola na teritoriji grada Laktaši,  organizovaće predavanja za odjeljenja učenika, kao i roditelje na temu vršnjačkog nasilja.

Cilj edukacije je da učenici, roditelji i prosvetni radnici prepoznaju vršnjačko nasilje i nauče modalitet reagovanja na te oblike, kako da preduprijede potencijalno vršnjačko nasilje i reaguju na konstantno vršnjačko nasilje.